Encyclopedias and dictionaries

Българското книжовно дружество

Българското книжовно дружество

Летопис на Българското книжовно дружество 1907 кн.VIII. Меки корици. Отлично състояние. 166стр...

10.00€ Ex Tax: 10.00€

Венцислав Николов

Венцислав Николов

Формат: 9/12 | Страници: 736 | Твърда корица | Тегло: 300 гр...

5.00€ Ex Tax: 5.00€

Д. Розендал, М. Теленкова

Д. Розендал, М. Теленкова

Словарь-справочник лингвистических терминов. Автор: Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Издательство: Про..

15.00€ Ex Tax: 15.00€

Даниел Вачков, Валери Колев

Даниел Вачков, Валери Колев

Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003. Автор: Даниел Вачков, Валери Колев ..

7.00€ Ex Tax: 7.00€

Енциклопедия „България“ в 7 тома

Енциклопедия „България“ в 7 тома

Енциклопедия „България“ е енциклопедия в седем тома, издание на секция „Българска енциклопедия“ към ..

50.00€ Ex Tax: 50.00€

Зализняк А.А.

Зализняк А.А.

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. Изд.: Москва, Русский язык 198..

15.00€ Ex Tax: 15.00€

И.А.Богоров

И.А.Богоров

Д-р И. А. Богоров - "Българско-френски речник. Дял втори. българско-френски дял" Книгопечатница Л. С..

45.00€ Ex Tax: 45.00€

Иванов, Йордан Н.

Иванов, Йордан Н.

Български диалектен атлас - Български говори от Егейска Македония І : Драмско, Сярско, Валовищко и З..

20.00€ Ex Tax: 20.00€

Искусство Древнего Египта

Искусство Древнего Египта

Альбом "Искусство Древнего Египта". Серия "Искусство стран и народов мира". Автор: Р. Шуринова. Изда..

15.00€ Ex Tax: 15.00€

История на България. Том 1

История на България. Том 1

История на България. Том 1 - Първобитно-общинен и робовладелски строй. Траки. Издателство БАН, Софи..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

История на България. том 3, Ав. колектив

История на България. том 3, Ав. колектив

История на България. Том 3 - Втора българска държава. Издателство БАН, София, 1982, 526 стр. Твърда..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

История на България. том 4 четвърти

История на България. том 4 четвърти

История на България. Том 4 - Османско владичество 15-18 век. Издателство БАН, София, 1983, 402 стр...

0.00€ Ex Tax: 0.00€

История на България. Том 5. Ав. колектив

История на България. Том 5. Ав. колектив

История на България. Том 5 - Българско Възраждане 18 - средата на 19 век. Издателство БАН, София, 1..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

История на България. Том 6. Ав. колектив

История на България. Том 6. Ав. колектив

История на България. Том 6 - Българско възраждане 1856-1878 г. Издателство БАН, София, 1987 г., 642..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

История на България. Том 7. Ав. колектив

История на България. Том 7. Ав. колектив

История на България. Том 7. Издадена 1991 г. Първо издание Страници 560. Твърда корица Възстановя..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

Showing 61 to 75 of 110 (8 Pages)